Sisseton

Sisseton

1


 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • 5
 • 6
 • 7
  6:30pm
  @Sisseton High School
  6:30pm
  @Sisseton High School
  6:30pm
  @Milbank
  Weigh-In's @ 5:30 PM @ Koch JV Matches @ 6:30 PM Varsity Dual will start roughly at 7:15 PM
 • 8
 • 9
 • 10
  4:00pm
  @Sisseton High School
  Bus #1- Girls JV; Leave @ 2:15, Dismiss @ 2:10 Bus #2- Girls Varsity/Cheer; Leave @ 3:45
  4:00pm
  @Sisseton High School
  Bus #1- Boys JV/C teams; Dismiss @ 2:10, Leave @ 2:15 Bus #2- Boys Varsity/Cheer; Leave @ 3:45
 • 11